การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ ชิงเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4: Thailand Friendly Design Expo 2019 ขอเชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี

ร่วมส่งผลงานการออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ ภายในบ้าน ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการ

ร่วมประกวดในโครงการประกวดผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สําหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย พักฟื้น และผู้พิการ Friendly Design Awards 2019 เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสุขภาพร่างกาย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดํารงชีวิตได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เท่าเทียม

 

 

วิธีการสมัคร:

1. ศึกษารายละเอียด

2. กรอกแบบฟอร์มผลงานออนไลน์นี้ พร้อมแนบรูปถ่ายและลิงก์วิดิโอผลงาน และกดส่ง หรือ สำหรับผู้ที่ต้องการส่งผลงานทาง e-mail สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1EEBTQWeZ9IqTjPwidcdwbmX-Nbfx4Tr7/view?usp=sharing

กรอกรายละเอียดแล้วแนบไฟล์แบบฟอร์ม พร้อมลิงค์วิดิโอผลงาน (1-2 นาที) และรูปถ่าย ส่งมาที่ FDaward2019@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Friendly Design Awards 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...