“เทคนิคการจัดการความเครียด” คอร์สออนไลน์ฟรีจาก มช. ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้!

“ความเครียด” คือหนึ่งในปัญหาที่คนส่วนใหญ่ในยุคนี้ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะในเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน หรือผู้ใหญ่สูงวัยแล้วก็ตาม การจัดการกับความเครียดเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะมันจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ “เทคนิคการจัดการความเครียด (Stress Management Techniques)” คอร์สเรียนออนไลน์จากอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจทุกคนสามารถมาลงทะเบียนเรียนได้ฟรี! บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC

วิชานี้จะอธิบายถึงความเครียด และเทคนิคการจัดการความเครียดแบบต่างๆ ทั้งการประเมินและวิเคราะห์ความเครียด การนำเสนอเทคนิคการจัดการความเครียด ได้แก่ เทคนิคการฝึกการหายใจ เทคนิคการฝึกเกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เทคนิคการนวดด้วยตนเอง เทคนิคการฝึกการเจริญสติ เทคนิคการฝึกการผ่อนคลายในตนเอง เทคนิคการฝึกทักษะการสื่อสาร

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความเครียด และเทคนิคการจัดการความเครียดแบบต่างๆ ได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ และสาระสำคัญของเทคนิคการจัดการความเครียดแบบต่างๆ ได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการความเครียดในแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนออนไลน์

 

ใครที่สนใจหรือกำลังเผชิญกับปัญหาโรคเครียด ลองมาลงทะเบียนเรียนวิชานี้ดูสักที อาจจะมีไอเดียจัดการชีวิตในแบบใหม่ๆ ก็ได้นะ

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...