มาแล้ว!! คอร์ส Microsoft Excel คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ

คอร์ส Microsoft Excel เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ โดย SPACE by Chulalongkorn Business School จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

รายละเอียดคอร์สมีดังต่อไปนี้

 

 

คอร์สที่เปิดสอน:

1. Basic Excel : เรียนรู้ฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐานของ Excel เช่น การนับจำนวนข้อมูล โดย COUNTIF วิธีลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน การสร้างกราฟด้วย Excel และการสร้าง Presentation ด้วย Excel

2. Advance Excel : เรียนรู้ฟังก์ชั่น Excel สองฟังก์ชั่นที่สำคัญ ได้แก่

– VLOOKUP (Vertical Lookup) ซึ่งช่วยในการค้นหาและอ้างอิงข้อมูล เช่น การหาราคาสินค้าโดยใช้ชื่อสินค้า

– Pivot Table ตารางสรุปข้อมูล เช่น สรุปประเภทสินค้าของลิสท์สินค้าทั้งหมดจากตาราง Excel ทำให้จัดระเบียบ ตลอดจนค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

วิธีการสมัคร:

Basic Excel ลงเรียนได้ที่ https://space.cbs.chula.ac.th/course/6/

Advance Excel ลงเรียนได้ที่ https://space.cbs.chula.ac.th/course/7/

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

space.cbs.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...