เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการอบรมภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลภายนอกจากจุฬาฯ ปลายปี 2562

โครงการอบรมภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 2562 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ภาษาเกาหลีระดับต้น 1 ไม่ต้องมีพื้นฐาน

– ภาษาเกาหลีระดับต้น 2 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับต้น 1 หรือมีความรู้เทียบเท่า

– ภาษาเกาหลีระดับต้น 3 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับต้น 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า

– ภาษาเกาหลีระดับต้น 4 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับต้น 3 หรือมีความรู้เทียบเท่า

– ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับต้น 4 หรือมีความรู้เทียบเท่า

– ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 หรือมีความรู้เทียบเท่า

– ภาษาเกาหลีระดับกลาง 3 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า

– ภาษาเกาหลีระดับกลาง 4 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 3 หรือมีความรู้เทียบเท่า

– ภาษาเกาหลีระดับสูง 1 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 4 หรือมีความรู้เทียบเท่า

– ภาษาเกาหลีระดับสูง 2 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับสูง 1 หรือมีความรู้เทียบเท่า

– เตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK II ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 หรือมีความรู้เทียบเท่า

– สนทนาภาษาเกาหลีระดับต้น 1 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับต้น1 หรือมีความรู้เทียบเท่า

– สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง1 ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง1 หรือมีความรู้เทียบเท่า

 

สถานที่อบรม:

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม:

ค่าธรรมเนียมในการอบรม 4,500 บาท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้ว ไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.AksornChula.com

1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ

2. ล๊อกอินเข้าระบบ

3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)

4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)

5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์

6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

 

ปิดรับสมัคร:

ตั้งแต่วันนี้ – 4 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...