Jackrabbit Guarantee Scholarship ทุนสมทบระดับป.ตรี ที่ South Dakota State University

สมัครด่วน!! Jackrabbit Guarantee Scholarship ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาอเมริกันและนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อ ณ South Dakota State University สหรัฐอเมริกา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนการศึกษาที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลคะแนน ACT และ SAT ของผู้สมัครดังนี้

ทุนสนับสนุนมูลค่า $1,000 (ประมาณ 30,000 บาท) สำหรับคะแนน SAT-1100-1150 และ ACT 22-23

ทุนสนับสนุนมูลค่า $1,500 (ประมาณ 45,000 บาท) สำหรับคะแนน SAT-1160-1230 และ ACT 24-25

ทุนสนับสนุนมูลค่า $2,000 (ประมาณ 61,000 บาท) สำหรับคะแนน SAT-1240-1300 และ ACT 26-27

ทุนสนับสนุนมูลค่า $3,000 (ประมาณ 91,000 บาท) สำหรับคะแนน SAT-1310-1440 และ ACT 28-31

ทุนสนับสนุนมูลค่า $4,000 (ประมาณ 122,000 บาท) สำหรับคะแนน SAT-1450-1600 32-36

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ณ South Dakota State University

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ทุนนี้เป็นทุนที่มอบให้ทั้งนักศึกษาอเมริกันและนักศึกษาต่างชาติ

2. ผู้สมัครต้องมีคะแนน SAT และ ACT ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

3. ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนที่โดดเด่นโดยจะต้องมี GPA 3.0 ขึ้นไป และมีทรานสคริปต์ยืนยัน

4. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ณ South Dakota State University คลิกที่นี่ หลังจากได้รับการตอบรับเข้าเรียน ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sdstate.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...