HIGH Shopping รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่งผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ พร้อมมีค่าตอบแทนให้

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด” (HIGH Shopping) รับนักศึกษาฝึกงานตำแหน่งผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ พร้อมมีค่าตอบแทนให้ 200 บาทต่อวันและช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บในงาน ปฏิบัติงาน ณ West Wood Studio ลาดพร้าว ซอย 23 กรุงเทพฯ

 

 

รายละเอียดงาน:

– ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจ Home Shopping

– เขียนบท เขียนสคริปต์รายการ ถ่ายทำ VTR รวมทั้งตัดต่อรายการ

– ควบคุมการถ่ายทำรายการ และการถ่าย VTR ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

– นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงาน

– ทำงานเชิงรุก มีแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา

– มีความเข้าใจและสามารถทำงานภายใต้กฎระเบียบ

– ทำงาน ณ สถานที่ผลิตรายการ และสามารถออกกอง รวมทั้งปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, การแสดง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย แต่ต้องไม่เคยติด F ในระหว่างศึกษา

3. มีความสนใจเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ของธุรกิจ Home Shopping

4. มีความยืนหยุ่นในการทำงาน

5. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมมือและสื่อสารกับผู้คนได้ในทุกระดับ และมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย

6. มีความคิดเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยดี ขยัน มีความยืนหยุ่นในการทำงาน และตรงต่อเวลา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Resume

– แฟ้มสะสมผลงานระหว่างเรียน

– Transcript

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอฝึกงานพร้อมแนบเอกสาร คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : hsp-intern

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...