ขอเชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรม ที่ Auckland University Of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หัวข้อ “Educational Leadership, Strategy and Inquiry : Training for Directors, Principals and other School Leaders 2019” ณ มหาวิทยาลัย Auckland University Of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แบบตอบรับดาวน์โหลด

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตดาวน์โหลด

กำหนดการ

 

วิธีการสมัคร:

ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาของท่านทราบ และขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกรอกข้อมูลตามแบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งไปยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน ทาง E-mail : [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

30 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...