ทุนเรียนต่อป.โท-เอก ณ Western Sydney University ประเทศออสเตรเลีย

E.A. Southee Scholarship เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก สำหรับนักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติ ณ Western Sydney University ประเทศออสเตรเลีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $2,000 (ประมาณ 61,000 บาท) – $8,000 (ประมาณ 245,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและเอกในหลักสูตรต่อไปนี้

Master of Research

Master of Philosophy

Doctor of Philosophy สาขา agriculture หรือ environmental science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่กำหนด

2. สมัครขอรับทุน ดาวน์โหลดใบสมัครทุนที่นี่ ส่งใบสมัครไปที่อีเมล grs.scholarships@westernsydney.edu.au โดยแนบ CV ผลการเรียน หนังสือแสดงเจตจำนงในการขอรับทุนการศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.westernsydney.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...