เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว!! คอร์สมหากาพย์ อังกฤษ ไวยากรณ์พร้อมรบ รุ่นที่ 3 จากจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์  “มหากาพย์ อังกฤษ ไวยากรณ์พร้อมรบ รุ่นที่ 3” แล้ววันนี้!! โดยผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดการเรียนในวันที่ 30 กันยายน 2562

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : ไวยากรณ์พร้อมรบ จะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ที่เน้นประเด็นไวยากรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้บ่อย รวมถึงเป็นกลุ่มที่มักพบเจอในข้อสอบ ดังนั้นจึงเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ทบทวนประเด็นไวยากรณ์จำเป็นที่เคยเรียนแล้ว ชี้ให้เห็นจุดที่มักพลาด รวมถึงให้ทำแบบฝึกหัดรูปแบบต่างๆ เพิ่มความพร้อมสู้ทุกสนามสอบ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย

EP 1 : Parallel Structure #1

EP 2 : Parallel Structure #2

EP 3 : Passive Voice

EP 4 : Connectors

EP 5 : Paragraph Organization

EP 6 : Paragraph Writing

EP 7 : Sentence Structure #1

EP 8 : Sentence Structure #2

EP 9 : Sentence Completion

EP 10 : Cloze Test

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ และกลุ่มคำต่างๆ ที่ต้องใช้บ่อย

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านไวยากรณ์ไปใช้อย่างถูกต้อง

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

– ผศ. มณฑิรา ดำรงมณี (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

วิธีการสมัคร:

เรียนได้ที่เว็บไซต์ https://mooc.chula.ac.th/courses/cumooc-23

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...