Bangkok Airways รับสมัคร Officer-Airport Representative & services ประจำสนามบินสมุย

Bangkok Airways รับสมัคร Officer-Airport Representative & services ประจำสนามบินสมุย รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

– ให้บริการข้อมูลเที่ยวบินต่อผู้โดยสารและตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงแรมเพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

– ประกาศเสียงตามสาย กรณีพบเจอสิ่งของสูญหาย สิ่งของพลัดหลง ภายในสนามบินเพื่อบริการต่อผู้ใช้บริการสนามบิน

– ประกาศเสียงตามสายให้ผู้ใช้บริการสนามบินรับทราบเกี่ยวกับเรื่อง ประกาศเครื่องบินล่าช้า, สภาพอากาศไม่ดี, เหตุขัดข้องทางเทคนิคบางประการ, ประกาศพบเจอสิ่งของ, ประกาศเด็กหาย ,ประกาศรับกระเป๋าล่าช้า และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการต่อผู้ใช้บริการและได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง

– นำพา และให้บริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ อาคาร สถานที่ และเส้นทางต่างๆ ภายในสนามบินในกรณี ที่มีคณะจากหน่วยงานภายนอกขอเยี่ยมชม สนามบิน เพื่อคณะที่เยี่ยมชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ

– สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สำหรับพนักงานทุกระดับ)

– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (สำหรับพนักงานทุกระดับ)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. การศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป

2. ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไปเท่านั้น

3. TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

4. มีทักษะทางด้านการเขียน และพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

5. สามารถใช้ MS. Excel , Word, Power point ตลอดจนโปรแกรม Update ข้อมูลเว็บไซต์ได้ดี

6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงาน คลิกที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.jobsdb.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...