ชวนร่วมประกวด B.A.D Student Workshop 2019 ชิงโอกาสดีๆ และรางวัลมากมาย

โอกาสที่คุณจะได้ร่วมงานกับมืออาชีพพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพในฝันร่วมกับเอเจนซี่ชั้นแนวหน้าในอนาคต

B.A.D ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาชั้นปี 3-4 รวมถึงนักศึกษาปริญญาโทอายุไม่เกิน 27 ปี หรือผู้ที่จบการศึกษาอายุไม่เกิน 27 ปี และทำงานใน Agency ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด B.A.D Student Workshop 2019

หัวข้อ “B.A.D Student X Supuercool true Cerative 2019” ชิงโอกาสเข้าร่วม Workshop กับครีเอทีฟแนวหน้าของประเทศไทยค่ะ และโอกาสร่วมทำงานในเอเจนซี่ต่างๆ ในอนาคต

 

 

หัวข้อการประกวด:

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด:

– ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาชั้นปี 3-4 ในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงนักศึกษาปริญญาโทอายุไม่เกิน 27 ปี หรือผู้ที่จบการศึกษาอายุไม่เกิน 27 ปี และทำงานใน Agency ได้

*ยกเว้น ผู้ที่มีรายได้จากการทำงานสาย Creative Department ที่ไม่สามารถสมัครได้

– ในกรณีของเด็ก B.A.D Student Workshop ที่เรียนไม่จบหลักสูตร และมีคุณสมบัติตรงตามกฎ สามารถสมัครได้

– ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ชำระค่าส่งผลงาน ราคา 500 บาท ไม่จำกัดชิ้นงาน

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด:

– ส่งใบสมัครพร้อมผลงานตามวัน และ เวลาที่กำหนดไว้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นประเภท Print Ad (Single or Campaign) ในรูปแบบ Digital เท่านั้น (กรณีที่ส่งผลงานมาเป็นชิ้นงาน ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่ง)

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดจากที่ใดมาก่อน

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นฝีมือและแนวคิดของตนเอง

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางสมาคมฯ และขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน

– สำหรับนักศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมเซ็นรับรองเอกสารถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

– สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองการจบการศึกษา พร้อมเซ็นรับรองเอกสารถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

– คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รูปแบบในการส่งผลงาน:

– Digital Format JPEG file 72 Dpi (RGB)

– A3 size

 

*หมายเหตุ

– Save ผลงานลงใน Thumb Drive ที่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง PC ได้

– กรณีที่ส่งหลายผลงานให้แยกเป็น Folder พร้อมตั้งชื่อผลงานกำกับทุก File

 

วันหมดเขตการรับสมัคร หรือส่งผลงานเข้าประกวด:

– ส่งผลงาน วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตัวเองที่
บริษัท แพลนโนวา จำกัด
1537 ทาวน์อินทาวน์ ซอย 3/1 ถ.ศรีวรา
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 082-346-7632 หรือ 085-141-1010

– การตัดสิน โดยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจาก Agency ชื่อดังของเมืองไทย

– ประกาศผลรอบแรก วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ทางโทรศัพท์

– รอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ True Branding Shop (Icon Siam)

– ประกาศผลรอบสุดท้าย วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ทางโทรศัพท์ และ www.facebook.com/BADawards

– Workshop ทุกวันเสาร์ 8 สัปดาห์ ตั้งแต่ 28 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2562

 

สิ่งที่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ:

– Portfolio ดีๆ ที่ไว้ใช้สมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ประสบการณ์ที่เหมือนกับการได้ทำงานจริง

– ประกาศนียบัตรรับรองจากสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 081-4221703 (บอม) หรือ 087-7116904 (เบนซ์)

 

ที่มา:  Bangkok Art Directors’ Association

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...