ชวนเรียน “จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน” คอร์สฟรีเพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง

ชีวิตการทำงานเต็มไปด้วยความเร่งรีบ เเข่งขัน และความกดดัน หลายคนที่กำลังเผชิญกับสภาวะปัญหานี้อาจอยากรู้วิธีที่จะพิชิตปัญหานี้ให้ได้อย่างราบรื่น

วันนี้เราจึงมีคอร์สเรียนสนุกๆ ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้การบริหารตารางชีวิตโดยใช้หลักจิตวิทยามาเป็นตัวขับเคลื่อน นำเสนอโดยอาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง (Applied Psychology to Work through Success Happiness and Wealth) เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงจิตวิทยาประยุกต์ในทำงาน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายในที่ทำงาน การยศาสตร์ (Ergonomics) และการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่ทำงานกับสุขภาพจิต และการจัดการทางการเงินสำหรับคนทำงาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองในการทำงาน

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคจิตวิทยาประยุกต์ในทำงาน

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้(จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์

 

ใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย แถมยังได้รับใบประกาศนียบัตรหลังผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรอีกด้วยนะ

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...