ประกวด “X Campus Ads Idea Contest 2019” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 2 แสนบาท

มาแปลงไอเดียให้กลายเป็นโฆษณาเจ๋งๆ และลุ้นชิงทุนการศึกษากันดีกว่า!

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัลคลิปโฆษณา “X Campus Ads Idea Contest 2019” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 

 

หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการสมัคร:

– ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคล หรือแบบทีม (จำนวนไม่เกิน 3 คนต่อทีม และสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน) (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน)

– แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)

– นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์ จาก Sponsor ในโครงการฯ จากนั้นคณะกรรมการกลางจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ทีมเลือกจะได้รับโจทย์อะไร

– การแข่งขันรอบที่ 1 : นำส่งผลงานในรูปแบบสตอรี่บอร์ด พร้อมนำเสนอผ่านคลิปวิดิโอ

– การแข่งขันรอบที่ 2 : ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนในการผลิตคลิปวิดิโอโฆษณา จำนวนทีมละ 5,000 บาท

– คณะกรรมการตัดสินผลงาน

– ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล The Winner โครงการ X Campus Ads Ides Contest 2019

– ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากของผู้อื่น

– กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ในนามเจ้าภาพร่วม มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทาผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที คณะผู้จัดงานรวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์ มีสิทธิ์ในการนำผลงาน และข้อมูลจากการทำการแข่งขันที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้ โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ

– กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการฯสปอนเซอร์ คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานและสถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน

– กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้

– กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด

– คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

 

กำหนดการ :

– เปิดรับสมัคร : 1 – 30 สิงหาคม 2562

– ประกาศโจทย์ : 6 กันยายน 2562

– ส่งผลงานงานรอบที่ 1 (Story Board) ครั้งที่ 1 : 27 กันยายน 2562

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 : 15 ตุลาคม 2562

– ส่งผลงานรอบที่ 2 : 20 พฤศจิกายน 2562

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 (12 ทีม) : 10 ธันวาคม 2562

– นำเสนอผลงานรอบ Thailand The winner : 16 ธันวาคม 2562

 

ติดต่อสอบถาม:

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

– โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757

– E-mail : ratthapong@absolutealliances.com

– เฟซบุ๊ค : facebook.XCampusAdsIdeaContest

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...