ทุนป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก U. of Queensland

University of Queensland มหาวิทยาลัยในบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย มอบทุน Aquatec Maxcon Funding สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2019 – 2020

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนของหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

-ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาโท สำหรับปีการศึกษา 2019 – 2020

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แนบ Cover Letter ที่ส่งถึง Professor Peter Halley, School of Chemical Engineering

-เรซูเม่ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

-สำเนาผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่จบมา

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาโท หลังจากลงทะเบียนแล้วผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครไปที่ฝ่ายบริหารของสถาบันก่อนวันหมดเขตรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

29 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships.uq.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...