เชิญเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ในโครงการ U ME IDEA ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

 

 

คุณสมบัติ:

นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมสื่อ

 

โจทย์ของ U ME IDEA 2019:

“นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (Media Innovation for Sustainable Future)

– โจทย์ที่ 1: Think Disruptive : คิดล้ำพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยียุคดิจิทัล ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ปฏิรูประบบเดิมที่ล้าสมัยและไม่สามารถสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ใช้ที่ล้ำนำสมัยกว่าได้

อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ที่กำลังเข้ามาปฏิรูปรูปแบบการผลิตและนำเสนอสื่อ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ชมที่ต่างกันและในเวลาที่ต่างกัน หรือ พฤติกรรมบริโภคสื่อผ่านช่องทางมือถือ ที่กำลังสร้างแนวคิด Personalised Mobile Media ที่เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคดิจิทัลเปลี่ยนไป เป็นต้น

มองหาไอเดียที่ปฏิรูประบบความคิดเดิมๆ ที่กำลังกำเนิดขึ้น เพื่อเติมเต็มโอกาสใหม่ๆ สำหรับโลกอนาคต

– โจทย์ที่ 2: Think Big : คิดใหญ่ ต้องอาศัยระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecology) ระบบนิเวศน์ดิจิทัลในปัจจุบันเปิดโอกาสให้สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเล็กๆ สามารถเติบโตและขยายตัวเองไปสู่ตลาดระดับโลกได้

(Repeatability and Scalability) ระบบนิเวศน์ดิจิทัลเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้นักคิดริเริ่มธุรกิจ (Startups) สามารถนำเอาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ผู้บริโภคออนไลน์ และช่องทางเครือข่ายออนไลน์ ประสานเข้าด้วยกัน คิดใหญ่ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่เท่านั้น แต่ยังร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

– โจทย์ที่ 3: Think Creative : คิดสร้างสรรค์​ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาผู้ชมด้วยเทคโนโลยีความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เน้นผู้ชมเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ผู้ผลิตสื่อเป็นศูนย์กลาง อาทิ การค้นหา Pain Points เพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่น หรือ แพลตฟอร์ม การนำเสนอสื่อด้วยเทคโนโลยีสร้างประสบการณ์เสมือน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับชมด้วยสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) และ การนำเสนอรายการต่างๆ ที่นำไอเดียของช่องทางดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสบการณ์เฉพาะบุคคล เป็นต้น

 

การสมัครและการเสนอผลงานนวัตกรรม:

– จัดทำคลิป VDO ในรูปแบบ Real Presentation ความยาวไม่เกิน 3 นาที

– แนะนำแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามโจทย์ที่กำหนด

– ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

– กรอกข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมอัพโหลดคลิป VDO ผ่านช่องทาง www.umeidea.net โดยมีคุณภาพไฟล์ 1080 p (HD)

 

กำหนดระยะเวลา:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วั 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556

 

เกณฑ์การพิจารณา:

– คุณภาพการนำเสนอ 25 %

– ความคิดสร้างสรรค์ 25 %

– ความใหม่ของรูปแบบ เนื้อหา และการนำเสนอ 25 %

– ความเป็นไปได้ในการเปิด

– โอกาสใหม่ในธุรกิจสื่อ 25 %

ทั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอ ต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัล Best of the best จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 150,000 บาท

– รางวัล Think Disruptive จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท

– รางวัล Think Big จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท

– รางวัล Think Creative จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

umeidea.net

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...