ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ชิงถ้วยพระราชทานฯ+ทุนการศึกษา+ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น!!

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ การประกวดครั้งยิ่งใหญ่นี้จึงเกิดขึ้น!!

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม “True Young Producer Award 2019” หัวข้อ “Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี

– สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบัน เดียวกัน

– ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

– ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

 

ประเภทของการประกวด:

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ในหัวข้อ ‘Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์’

 

วันและเวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2019:

– วันที่รับสมัครและส่งผลงาน : วันนี้ – 30 กันยายน 2562

– คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 : 7 – 11ตุลาคม 2562

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก : 15 ตุลาคม 2562

– คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 : 17 ตุลาคม 2562

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ : 18 ตุลาคม 2562 ทาง www.trueplookpanya.com /www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

– กิจกรรม Workshop : 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

– ระยะเวลาผลิตโฆษณา : 2 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562

– หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ : 2 ธันวาคม 2562

– On Air Spot ผลงาน 10 ทีม : 13 – 31 ธันวาคม 2562

– คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ : 19 ธันวาคม 2562

– พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : 19ธันวาคม 2562

 

รางวัล และ ทุนการศึกษา:

รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม

– ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

– ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 240,000 บาท

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

– ถ้วยเกียรติยศ True Young Producer Award

– ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

– โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

– ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัล Popular Vote

– โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

– ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลชมเชย 7 รางวัล

– ทุนการศึกษา 5,000 บาท+เกียรติบัตร

– รางวัลเข้าร่วม Workshop True Young Producer Award 2019 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวน 20 ทีม

 

ติดต่อสอบถาม:

– ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทร. 02-858-6279 , 089-139-6064

www.facebook.com/TrueYoungProducerAward.YPA

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...