ขอเชิญสมัครเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2019

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factor บริษัทในเครือบุญรอด

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2019 : นวัตกรรมของวัตถุดิบท้องถิ่นและโปรตีนแห่งอนาคต Thailand Food Innovation – Regional Boot Camps 2019 : Local Ingredient & Future Protein Innovation)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ

2. อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร เกษตรกร ผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

 

กำหนดการ:

สมัครเข้าร่วมได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ภูมิภาคใดของประเทศ

– วันที่ 24 – 25 ส.ค. 62 : Khon Kaen BootCamp ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

– วันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 : Chiang Mai BootCamp ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

– วันที่ 7 – 8 ก.ย. 62 : Songkhla BootCamp ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

– วันที่ 14 – 15 ก.ย. 62 : Bangkok BootCamp ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

*สถานที่จัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบหลังจากประกาศผลการคัดเลือก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ https://forms.gle/6LV9MUiXrL1SSqH59

 

ปิดรับสมัคร:

13 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต FFi – TRF

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...