เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมฯ ร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน ชิงกว่า 17 รางวัล

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน

ในหัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (ASEAN Youth : Leaders of Socially Responsible and Constructive Change under the Theme Advancing Partnership for Sustainability)

 

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดกิจกรรมและวิธีการสมัครได้ที่ ASEAN Thailand

 

ปิดรับสมัคร:

โดยสามารถส่งผลงานและใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ASEAN Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...