Afidavit Institute of Judicial Practice แจกทุนเต็มจำนวนเรียนต่อปริญญาตรี-ปริญญาเอก

Afidavit Institute of Judicial Practice ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุน Science & Law School Scholarship ประจำปี 2019 – 2020

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมที่พักในมหาวิทยาลัย และค่าประกันสุขภาพ

 

ระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมที่พักในมหาวิทยาลัย และค่าประกันสุขภาพ รวมทั้งค่าครองชีพมูลค่า US$500 (ประมาณ 15,000 บาท)

 

ระดับปริญญาเอก

ค่าครองชีพรายเดือนเดือนละ US$800 (ประมาณ 24,000 บาท) ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าเดินทางไปเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยพร้อมการสนับสนุนที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และกฎหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนที่เว็บไซต์ afidavit.com

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2019 / 20 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

afidavit.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...