National Geographic Thailand ชวนมาประกวดภาพถ่ายและวีดีโอ ชิงเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท!!

เพื่อเผยแพร่ มุมมองของชุมชนหัตถกรรม และผลิตผลงานหัตถศิลป์ ผ่านกระบวนการความคิด ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนัก แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานหัตถศิลป์การแข่งขันในครั้งนี้จึงเกิดขึ้น!!

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ National Geographic Thailand ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและวีดีโอ “หัตถกรรมผ่านเลนส์ : CraftsThroughTheLens” ชิงเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ:

– นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี

– บุคคลทั่วไป

– มีความสามารถในการบันทึกภาพนิ่ง และ วีดีโอ ผ่านมุมของของตนเอง โดยภาพนิ่งจะต้องสามารถเล่าเรื่องราว และสื่อถึงชุมชนหัตถกรรมนั้นๆ

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมประกวด:

– ผู้ผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

– ผลงานที่นำเสนอ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่นๆ และต้องเป็นผลงานไม่เคยส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ มาก่อน

– ผลงานที่เข้าร่วมประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เท่านั้น

 

รายละเอียดของไฟล์:

– ภาพถ่าย ในรูปแบบไฟล์สกุล .jpg แบบความละเอียดสูง (ไม่เกิน 5 mb)

– VDO ในรูปแบบไฟล์สกุล .mp4 แบบความละเอียดสูง (อัตราส่วนภาพ 16:9 ระยะเวลา 1-3 นาที)

**ไม่ต้องมี กราฟิก หรือ โลโก้ใดๆ ในเนื้อ VDO

 

กติกาการประกวด:

– ผู้เข้าประกวดสามารถส่งเป็นประเภททีมหรือรายบุคคล

– ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

– ผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่งผลงานภาพถ่าย ในรูปแบบไฟล์สกุล .jpg แบบความละเอียดสูง และ VDO ในรูปแบบไฟล์สกุล .mp4 แบบความละเอียดสูง ผ่านทาง อีเมล ng[email protected] ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (ก่อนเที่ยงคืน)

 

ขั้นตอนการแข่งขัน:

– เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ – 12 สิงหาคม 2562 (ก่อนเที่ยงคืน)

– ประกาศผล วันที่ 17 สิงหาคม 2562

– มอบรางวัล วันที่ 19 สิงหาคม 2562

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

*หมายเหตุ การพิจารณาการให้รางวัลของคณะกรรมการ ถือเป็นผลการพิจารณาที่สิ้นสุด

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณพัณณ์ชิตา 081-459-1651

– อีเมล [email protected]

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...