Masters Compare ทุนป.โท โดยสามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยใดก็ได้ใน UK

Masters Compare Scholarship โครงการทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จัดขึ้นโดย Masters Compare ในสหราชอาณาจักร เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาทั้งในสหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £5000 (ประมาณ 191,000 บาท) ในปีการศึกษาแรก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ที่สถาบันใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ลงทะเบียนเรียนเพื่อรับอีเมลข่าวสาร Masters Compare และเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแบบไม่มีเงื่อนไขทั้งหลักสูตรเต็มเวลาหรือนอกเวลา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร จากนั้นสามารถสมัครทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.masterscompare.co.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...