ตามไปชม!! ตัวอย่างชุดเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันโคเซ็น สจล. ทั้งสวยงามและน่าใส่สุดๆ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เผยแพร่ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2562

ซึ่งเป็นการกำหนดเครื่องแบบนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 1-5, เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1-3 และปีที่ 4-5, ชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน (เสื้อ Shop) และชุดเครื่องแบบกีฬา โดยกำหนดเครื่องแบบนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ให้ใช้แต่งได้เฉพาะผู้ที่มีฐานะเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สถาบันโคเซ็น สจล. :KOSEN Kmitl)

วันนี้เราจึงนำตัวอย่างเครื่องแบบของนักศึกษาชาย-หญิง สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาให้ได้ชมกัน จะสวยงามน่าสวมใส่ขนาดไหน ไปชมพร้อมๆ กันเลย!

 

ชุดผู้หญิงชั้นปีที่ 1-3

.

 

ชุดผู้หญิงชั้นปีที่ 4-5

.

 

ชุดผู้ชายชั้นปีที่ 1-5

 

ชุดกีฬา

 

เสื้อ SHOP

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

 

ที่มา:  www.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...