ทุน Freie Universität เพื่อเรียนต่อป.ตรี-โท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ ประเทศเยอรมนี

Free University of Berlin แจกทุน Freie Universität ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศเยอรมนี

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแบ่งจ่ายเดือนละ 300 ยูโร (ประมาณ 10,000 บาท) โดยได้รับการอนุมัติแบ่งจ่ายครั้งแรกเป็นระยะเวลา 12 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาชาวเยอรมันหรือเป็นนักศึกษาต่างชาติ

2. ลงทะเบียนเรียนในระดับการศึกษาที่กำหนดในปีการศึกษา 2019-2020

3. มีผลการเรียนดี

4. มีทักษะการเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี รวมทั้งมีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

1. ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย Free University of Berlin

ระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่

ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

2. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

5 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fu-berlin.de

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...