สัมมนาฟรี!! หัวข้อ รู้ทันกฎหมายใหม่ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล โดยกรมสรรพากร

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ รู้ทันกฎหมายใหม่ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

บริการเฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 15 สิงหาคม 2562 โดยสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง หากที่นั่งมีจำนวนไม่ครบระบบจะให้สำรองเพียงเท่าที่ยังคงมีอยู่เท่านั้น

 

วิธีการสมัคร:

1. กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ใช้ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

2. เลือกรอบที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา

3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นยืนยันการสำรองที่นั่ง

4. พิมพ์บัตรสัมมนา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสัมมนา

5. พิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนา

สำรองที่นั่งทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น http://rdserver.rd.go.th ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

 

ปิดรับสมัคร:

สำรองที่นั่งในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rdserver.rd.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...