ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในระดับป.ตรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ Royal Holloway

Royal Holloway, University of London มอบทุน Donald Davies Computer Science สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี ภายใต้คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £500-£1,000 (ประมาณ 19,000 – 38,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ภายใต้คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีผลการเรียนดีเยี่ยมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติโดยวัดจากผลการเรียน

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.royalholloway.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...