กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงาน วุฒิป.ตรี และปวส. ทุกสาขาวิชา

กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวุฒิปริญญาตรี และ ปวส. ทุกสาชาวิชา ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กระทรวงแรงงาน

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

1. นักวิชาการแรงงาน

-จำนวน 11 อัตรา

-เงินเดือน 15,000 บาท

-ปริญญาตรีทุกสาขา

 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี

-จำนวน 1 อัตรา

-เงินเดือน 15,000 บาท

-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-จำนวน 2 อัตรา

-เงินเดือน 15,000 บาท

-ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์

 

4. เจ้าพนักงานแรงงาน

-จำนวน 13 อัตรา แบ่งเป็น

4.1 เจ้าพนักงานแรงงาน (เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว) 

-จำนวน 12 อัตรา

-เงินเดือน 11,500 บาท

-ปวส. หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel เป็นอย่างดี

 

4.2 เจ้าพนักงานแรงงาน (เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ)

-จำนวน 1 อัตรา

-เงินเดือน 11,500 บาท

-ปวส. หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel เป็นอย่างดี

 

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-จำนวน 1 อัตรา

-เงินเดือน 13,285 บาท

-ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา การบัญชี การเงินการธนาคาร การขาย การจัดการ เลขานุการ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กระทรวงแรงงาน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.doe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...