กองทุนพัชรกิติยาภา ให้ทุนเรียนต่อป.โท ด้านกฎหมาย ณ Cornell Law School สหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเห็นสมควรให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเพื่อศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล จำนวน 1 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้านกฎหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านกฎหมาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต

3. มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

– ใช้รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3/4 นิ้ว ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น จำนวน 2 ใบ

– ใบแสดงผลการเรียน และผลการสอบ TOEFL

– ใบรับรองการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา

– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ โดยลงชื่อกำกับสำเนาถูกต้องด้วย (โดยในวันสมัครต้องเอาฉบับจริงมายืนยันด้วย)

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ แผนกเลขาธิการ ชั้น 2 อาคาร-เนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

 

ปิดรับสมัคร:

13 ธันวาคม 2562 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thethaibar.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...