แข่งขัน “The Low Carboner Contest Season 2” ชิงรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท!!

โอกาสเปลี่ยนโลกได้ด้วยความคิดคุณมาถึงแล้ว!! การประกวดที่จะเปิดทางให้คุณได้แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เสียงของคุณจะได้รับการรับฟัง และผลงานของคุณจะได้รับการพิจารณา

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และนิตยสารสารคดี ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “The Low Carboner Contest Season 2 – Low เปลี่ยน โลก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

 

 

ประเภทการแข่งขัน:

– ประเภทนักศึกษา (นักเรียนหรือนักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี)

– ประเภทบุคคลทั่วไป

 

ประกาศภารกิจทางเพจ CITC SOCIETY:

– ภารกิจแรก #MyLowEnergy 1-7 กรกฎาคม 2562

– ภารกิจ 2 #MyLowMeal 8-17 กรกฎาคม 2562

– ภารกิจ 3 #MyLowTeam 18 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562

 

กำหนดระยะเวลา:

– ปิดรับสมัคร : 30 มิถุนายน 2562 (เวลาเที่ยงคืน).

– ประกาศผล : 23 สิงหาคม 2562.

– พิธีมอบรางวัล : 3 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ

 

เกณฑ์การตัดสิน:

– ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม The Low Carboner Contest Season 2 – Low เปลี่ยน โลก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ไม่เกินเวลาเที่ยงคืน)

– โพสต์การทำภารกิจภายในวันเวลาที่กำหนด และทำภารกิจตรงตามกติกาที่กำหนด ครบทุกภารกิจ

– ภารกิจ 1 และ 2 พิจารณาคะแนนจากค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรมที่ทำ (70% ของคะแนนรวมทั้งหมด) โดยกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าจะได้คะแนนมากกว่ากิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง และคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมและการโพสต์ของผู้เข้าร่วม (30% ของคะแนนรวมทั้งหมด) โดยการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน

– ภารกิจ 3 พิจารณาคะแนนจากเป้าหมาย รูปแบบกิจกรรม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ว่ามีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือลดขยะมลพิษได้มากน้อยเพียงใด (60% ของคะแนนรวมทั้งหมด) และคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมและการโพสต์ของผู้เข้าร่วม (40% ของคะแนนรวมทั้งหมด) โดยการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน

*หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลการแข่งขัน:

10 คน ในประเภทนักศึกษา และ 10 คน ในประเภทบุคคลทั่วไป ที่ทำภารกิจต่อเนื่องจนครบทั้งสามภารกิจและได้รับคะแนนสูงสุด จะได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท แต่เหนืออื่นใด นี่คือการเริ่มต้นลงมือทำอย่างแท้จริง

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/citcsociety

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...