สมัครเลย!! ทุนเรียน Dental Health Science ณ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย

Griffith University ประเทศออสเตรเลีย รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุน Pro Vice Chancellor (Health) Dental Health Science Scholarship โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาด้าน Dental Health Science

รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $5,000 (ประมาณ 156,000 บาท) เป็นทุนสนับสนุนในช่วงปีแรกที่เข้าศึกษาแบ่งจ่ายเป็นเทอม เทอมละ $2,500 (ประมาณ 78,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี สาขา Dental Health Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นพลเมืองของประเทศใดก็ได้ ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

2. เป็นนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี สาขา Dental Health Science ณ  Griffith University

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัครเรียนต่อที่ Griffith University ในหลักสูตรที่กำหนดผ่านเว็บไซต์ www.griffith.edu.au

2. หลังจากได้รับการตอบรับ ผู้สมัครจึงจะมีสิทธิสมัครขอรับทุน โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.griffith.edu.au/apply/international

3. มีผลการเรียนดีเยี่ยม

 

ปิดรับสมัคร:

29 ธันาวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.griffith.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...