ประกวดในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 ชิงเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท!!

จับไอเดียมาประลองกันสักตั้ง! โอกาสพิชิตรางวัลใหญ่ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น!!

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 หัวข้อ “The Adventures in Logistics” เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด:

ประเภทการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

– ประเภทที่ 1 เป็นนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป

– ประเภทที่ 2 นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

กำหนดการของแต่ละกิจกรรม:

– กำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2562

– กำหนดวันแถลงข่าวโครงการฯ วันที่ 14 มิถุนำยน 2562

– กำหนดวันคณะกรรมการคัดเลือกใบสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2562

– กำหนดวันกิจกรรม LogTech Boot Camp วันที่ 14 สิงหาคม 2562

– กำหนดวันนำเสนอผลงาน ประกาศผลผู้ชนะ และมอบรางวัล วันที่ 2 สิงหาคม 2562

– ทีมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกใบสมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม LogTech Boot Camp เป็นเวลา 1 วัน จากวิทยากรของโครงการฯ และเข้าร่วมการนำเสนอผลงานของตนในวันที่กำหนด และร่วมงานประกาศ

– ผลทีมชนะเลิศในวันปิดโครงการ เป็นเวลา 1 วัน

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนมาจากผลงานอื่นจะถือว่าการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมประกวด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บ่มเพำะธุรกิจเทคโนโลยีในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น

– สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครร่วมโครงการได้ในลิ๊งค์ด้านล่าง http://bit.ly/2W0gCJa

 

รางวัลการประกวด:

รางวัลสำหรับนิติบุคคล และบุคคลทั่วไปที่ชนะการประกวดผลงาน Panus Thailand LogTech Award 2019

– ทีมชนะเลิศ เงินรางวัลจานวน 100,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ ดูงานที่ต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

– รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท โล่รองชนะเลิศอันดับ 1 ดูงานที่ต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

– รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท โล่รองชนะเลิศอันดับ 2 ดูงำนที่ต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

 

รางวัลสำหรับนิสิต และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ชนะการประกวดไอเดียธุรกิจ Panus Thailand LogTech Award 2019

– ทีมชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ

– รองชนะเลิศอันดับ 1 เงิน รางวัลจำนวน 20,000 บาท โล่รองชนะเลิศอันดับ 1

– รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท โล่รองชนะเลิศอันดับ 2

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร 080-926-2274, 081-913-1828

www.facebook.com/LogtechLifebyPANUS

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...