สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดรับสมัครงาน วันนี้-24 มิถุนายน 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

 

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ:

1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะตำแหน่งได้ที่นี่

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

24 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mdes.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...