ประกวดออกแบบของที่ระลึกให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชิงรางวัลรวมกว่า 116,000 บาท

โอกาสเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเงินรางวัล พร้อมปูเส้นทางสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพบนเวทีการประกวดครั้งใหญ่!!

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 116,000 บาท

 

 

ประเภทของผู้สมัคร:

– กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

– กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

 

ลักษณะผลงานออกแบบ:

– นำวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่มีแหล่งที่มาจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึก

– มีการสื่อความหมาย หรือนำเสนอถึงความเป็นไนท์ซาฟารี

– เป็นสินค้าของที่ระลึกที่สามารถจัดทำ และจำหน่ายได้จริง

– มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ให้ดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

 

เกณฑ์การตัดสินการประกวด (100 คะแนน):

– ความคิดริเริมสร้างสรรค์และสามารถสื่อสารองค์กร 30 คะแนน (เป็นแนวคิดแปลกใหม่ และมีการนำเสนอหรือสื่อถึงความเป็นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

– ความสวยงาม ความประณีต 20 คะแนน (มีความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์)

– การใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 25 คะแนน (สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ)

– การสื่อสารด้านเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและสัตว์ป่า 25 คะแนน (เน้นเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

 

ระยะเวลาดำเนินการ:

– ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เปิดรับสมัคร

– 2 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม workshop

– 6 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม workshop

– 20 กรกฎาคม 2562 จัดแสดงพร้อมนำเสนอผลงาน/คณะกรรมการตัดสินพร้อมพิธีประกาศผลและรับมอบรางวัล

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

การสมัครเข้าร่วมประกวด:

ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ที่นี่

 

รางวัลการประกวด:

กลุ่ม 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

รางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ

– รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 15,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 10,000 บาท

 

รางวัลจากช่องทางออนไลน์

– รางวัลขวัญใจมหาชน 5,000 บาท

– รางวัลผู้ร่วมโหวตขวัญใจมหาชน 3,000 บาท

 

กลุ่ม 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

รางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ

– รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 15,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 10,000 บาท

 

รางวัลจากช่องทางออนไลน์

– รางวัลขวัญใจมหาชน 5,000 บาท

– รางวัลผู้ร่วมโหวตขวัญใจมหาชน 3,000 บาท

 

*หมายเหตุ

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่จะถือผลการตัดสินรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว

– ผลงานทุกชิ้น สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

– ทุกผลงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะช่วยเสริมมุมมอง เทคนิค และคำปรึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาผลงานของท่าน ตลอดจนคำแนะนำดีๆจากเจ้าหน้าที่ที่ช่วยให้ท่านเข้าใจระเบียบ วิธีการ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ชัดเจน และสมบูรณ์ขึ้น

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

– ผู้ได้รับเงินรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ( เอกสารที่ใช้ในการรับรางวัล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร จำนวน 1 ใบ )

 

ติดต่อสอบถาม:

– งานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

– โทรศัพท์: 053 920000

 

ผู้ประสานหลัก

– คุณพงษ์ดนัย อะมัง (เอส) เบอร์โทรศัพท์ 084-5038451

– คุณณัฒพล ศรีบุญเที่ยง (ปาล์ม) เบอร์โทรศัพท์ 085-6307699

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...