มาแล้ว!! ทุนป.โท เรียน Art & Design ที่ University of New South Wales ออสเตรเลีย

University of New South Wales แจกทุนเรียนต่อปริญญาโทด้านศิลปะและการออกแบบให้แก่นักศึกษาต่างชาติ รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาสูงสุดมูลค่า $5,000 (ประมาณ 156,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโท ด้านศิลปะและการออกแบบ (Art and Design)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ

2. ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลา ประจำปีการศึกษา 2019-2020

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่น

4. มีทักษะการเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– จดหมายแนะนำตัว (Letter of Motivation)

 

วิธีการสมัคร:

1. ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปริญญาโทในสาขาที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ artdesign.unsw.edu.au 

2. กรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อขอทุนผ่านทางเว็บไซต์ scholarships.online.unsw.edu.au

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

artdesign.unsw.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...