ประกวดสื่อสันติภาพ “รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 62” ชิงทุนกว่า 80,000 บาท

ยุคนี้ การแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่องค์กรต่างๆ รวมถึงสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจ จึงได้เกิดเวทีการประกวดให้เยาวชนได้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็นมากมาย รวมถึงเวทีการประกวดที่เรานำมาฝากในวันนี้

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ “รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 : 5th Olive Branch Awards 2019” หัวข้อ “นวัตกรรมสันติภาพ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติ:

ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและเทียบเท่า

 

หัวข้อ:

“นวัตกรรมสันติภาพ”

 

ประเภทการประกวด:

– สุนทรพจน์

– บทกวี

– หนังสั้น

– ภาพถ่าย

 

กำหนดระยะเวลา:

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

รางวัลการประกวด:

สุนทรพจน์

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

 

บทกวี

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

 

หนังสั้น

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

 

ภาพถ่าย

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

 

ติดตามสอบถาม:

– คุณวิโรจน์ รัตนะ 074-289456

– Facebook : olivebranchips

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...