UNU-CS เปิดรับนักวิจัยป.เอก สนับสนุนที่พัก+เงินเดือนที่ดึงดูดใจ ณ สถาบันในมาเก๊า

United Nations University Institute on Computing and Society (UNU-CS) สถาบันวิจัยในมาเก๊า เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยที่สถาบัน UNU-CS โดยต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในระยะสองปีที่ผ่านมา

โดยโครงการ ICTD Fellows จะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีเพื่อพำนัก และดำเนินการวิจัยที่ UNU-CS สถาบันวิจัยในมาเก๊า ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิจัยหลัก และหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ UNU-CS

 

 

การสนับสนุน:

มีที่พักฟรี พร้อมพื้นที่ในการทำงาน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด และเงินเดือนที่ดึงดูดใจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

-แสดงให้เห็นถึงแนวคิดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัยด้าน ICTD

-มีส่วนร่วมในงานวิจัยของ UNU-CS

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี

-มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการทำงานภายใต้เวลาที่กำหนดได้

-มีความคิดนอกกรอบ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

-แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความแตกต่างทางเชื้อชาติ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว อธิบายถึงความสนใจในการทำงานที่ UNU-CS และคุณลักษณะที่พิเศษของตัวเองที่จะนำมาปรับใช้ที่สถาบันวิจัยแห่งนี้

-CV

-เค้าโครงการวิจัย (จำนวนสูงสุด 2,500 คำ)

-จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

-ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านอีเมล ra_cs@unu.edu

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...