สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งแล้ววันนี้!!

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำสาขากรุงเทพฯ เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์อยากร่วมงานกับทางสถานทูต ไม่ว่าในตำแหน่งใดก็ตามและจะปฏิบัติต่อคนทุกคนอย่างเป็นธรรมโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศกำเนิด ชาติ อายุ ความทุพพลภาพ สังกัดทางการเมือง สถานภาพสมรส หรือรสนิยมทางเพศ

 

 

ขณะนี้ ทางสถานทูตฯได้ประกาศรับสมัครในหลายตำแหน่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนที่มีความสามารถหลากหลายมาร่วมงาน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

ตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดรับได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติ:

ในแต่ละตำแหน่งงานจะมีการกำหนดคุณสมบัติเอาไว้ สามารถตรวจสอบได้ที่ “OPEN TO” ในตำแหน่งงานนั้นๆ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณา

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครและเอกสารที่แต่ละตำแหน่งต้องการทางออนไลน์ โปรดตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา ในการหมดเขตรับสมัครให้ดี เพราะแต่ละตำแหน่งมีกำหนดที่แตกต่างกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ที่มา: U.S. Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...