กรมประมงเชิญชวนประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ปลากัดไทย” ชิงถ้วยพระราชทานฯ+เงินรางวัล

เชิญชวนศิลปินเยาวชนของชาติมาร่วมแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านการวาดภาพ เพื่อลุ้นรางวัลเเห่งเกียรติยศ

กรมประมง ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมันธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) : สัตว์น้าประจ้าชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินรางวัล

การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและความงดงามที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของปลากัดไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ด้านเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ถ่ายทอดผ่านปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปลาสวยงามแต่ยังมีประวัติความเป็นมาอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพหัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) : สัตว์น้ำประจำชาติ”

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 1-3 (ไม่เกิน 10 คน ต่อสถาบันการศึกษา)

– นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4-6 (ไม่เกิน 10 คน ต่อสถาบันการศึกษา)

– นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 (ไม่เกิน 10 คน ต่อสถาบันการศึกษา)

*หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

 

กำหนดเวลา:

– เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส้าคัญ)

– ประกาศผลวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทาง www.fisheries.go.th และ www.facebook.com/กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

 

รางวัลการประกวด:

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 1-3

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท จ้านวน 3 รางวัล

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4-6

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท จ้านวน 3 รางวัล

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท จ้านวน 3 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

โทร. 02-579-8975

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...