ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชุมเยาวชน SHero Youth Forum 2019 ณ ชายแดนไทย-เมียนมา จ.ตาก

โครงการชีโร่ SHero ขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-25 ปี ร่วมกิจกรรมประชุมเยาวชน SHero Youth Forum 2019 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนหลัก จาก Thailand Institute of Justice (TIJ)โครงการ Project-J , มูลนิธิสุวรรณนิมิต Suwannimit Foundation และ Young Southeast Asian Leaders Initiative International Exchange Alumni Thailand#YSEALISEEDs U.S. Department of State

ผู้เข้าร่วมจะได้ลงพื้นที่ศึกษาการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ กฎหมาย จิตสังคมแก่กลุ่มเปราะบางผู้ถูกกระทำความรุนแรงบนพื้นฐานเพศภาวะ และลงพื้นที่ทำความเข้าใจวิถีแรงงานข้ามชาติ กลุ่มบุคคลผู้มีปัญหาด้านสถานะ และคนไร้รัฐ  หลังจากกระบวนการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ จะมีการเสวนาโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อหาทางออกกับปัญหาต่างๆ (solution findings) 

 

 

จำนวนที่เปิดรับ:

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน

 

การสนับสนุน:

สนับสนุนการเดินทาง (เครื่องบินหรือรถบัสไปกลับ) และที่พัก 10 คน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากบทความที่ส่ง)
และโควต้าอีก 10 คน (สนับสนุนที่พักและการเดินทางภายในพื้นที่เท่านั้น)

 

จุดประสงค์:

1. ผู้เข้าร่วมเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติ บุคคลไร้สัญชาติ ผู้ลี้ภัย ฯลฯ ในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและการบริการสาธารณะผ่านมุมมองเพศภาวะ (พื้นที่ศึกษา อ.แม่สอด จ.ตาก)

2. ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจบริบทความรุนแรงในครอบครัว เข้าใจผู้ถูกกระทำโดยเฉพาะกลุ่มชายขอบ

3. ผู้เข้าร่วมรู้และเข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาโดยเอาคนเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design)

4. ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสนใจทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ที่นี่ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัคร 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลาเที่ยงคืน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

International Exchange Alumni Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...