กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการรวม 70 อัตรา ทั้งชายและหญิง

กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและประทวน 70 อัตรา ทั้งเพศชายและหญิง โดยรับตั้งแต่วุฒิปวช. ปวส. ป.ตรี  และป.โท

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

เปิดรับบุคคลพลเรือน 25 อัตรา ในตำแหน่งต่อไปนี้

1.นายทหารสัญญาบัตร 4 อัตรา ป.ตรี /ป.โท

-นายทหารการเงิน 1 อัตรา (เพศ ชาย)

-นายทหารการเงิน 2 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)

-อาจารย์ภาษาไทย (เพศ ชาย/หญิง)

 

2.นายทหารประทวน 21 อัตรา   ปวช /ปวส

-เจ้าหน้าที่การเงิน 11 อัตรา (เพศ ชาย)

-ตำแหน่งการสัตว์ 7 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)

-เจ้าหน้าที่พยาบาล 2 อัตรา (เพศ ชาย)

-เจ้าหน้าที่ทันตกรรม 1 อัตรา  (เพศ ชาย/หญิง)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

-สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruit2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://j1.rtarf.mi.th/recruit2562/

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...