โครงการวิจัยระดับป.เอก ที่ U. of Tasmania สนับสนุนค่าครองชีพเป็นเวลา 3 ปี

นักวิจัยห้ามพลาดกับโครงการวิจัย Research Project program in Sothern Australia จาก University of Tasmania มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก CSIRO Agriculture and Food ครอบคลุมค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าครองชีพ $27.596 (ประมาณ 878,000 บาท) เป็นเวลา 3 ปี และสามารถขยายเวลาได้อีก 6 เดือน รวมทั้งเงินทุนเพื่อดำเนินการวิจัย $9,166 (ประมาณ 291,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยระดับป.เอก สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับผู้สมัครทั้งในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และนักศึกษาต่างชาติ

-มีทักษะการวิจัย และการคิดวิเคราะห์

-เป็นนักศึกษาจากสาขา Pasture Science, Plant Physiology และ Genetics and breeding

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-โครงร่างการวิจัย

-ใบแสดงผลการศึกษา

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก คลิก

-กรอกใบสมัครทุนการศึกษา คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.utas.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...