การประกวด “RECO Young Designer Competition 2019” ชิงรางวัลรวมกว่า 5 แสนบาท

ชวนเยาวชนที่มีความสามารถด้านการออกแบบ และความฝันที่จะเป็นศิลปินดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ ให้มาร่วมประชันฝีมือในการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่นี้!!

 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ขอเชิญผู้สนใจอายุ ระหว่าง 17-35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น “RECO Young Designer Competition 2019” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

 

คุณสมบัติ:

อายุระหว่าง 17-35 ปี

 

เงื่อนไขการผลิตผลงาน:

– ผลงานการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design Collection)

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดประกอบด้วยเสื้อผ้า 3 ชุด ภายใต้แนวความคิด RE-WEAR

– หนึ่งผลงานประกอบด้วย ชุดที่แสดงแนวความคิด 1 ชุด (catwalk-wear) และชุดที่ใส่ได้จริง 2 ชุด (cocktail-wear และ casual-wear) พร้อมเครื่องประดับและรองเท้า

– ผลงานจะต้องผลิตโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ สามารถใส่ได้จริงและเป็นเสื้อผ้าที่สามารถวางขายได้จริงในท้องตลาด

– ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เคยผ่านการประกวดมาก่อน หรือเป็นผลงานลอกเลียนจากที่ใด

วัสดุที่ใช้ผลิต:

– ผลงานออกแบบจะต้องใช้วัสดุ PET รีไซเคิล หรือ โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลอย่างน้อย 60% ของวัสดุที่ใช้ผลิตผลงานทั้งหมด

– RECO สนับสนุนการใช้วัสดุที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้วัสดุเพื่อผลิตผลงานได้โดยไม่มีข้อบังคับ

– โครงการฯ จะจัดเตรียมผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล ของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส และผ้าที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต ให้ผู้เข้าแข่งขันเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการผลิตผลงาน

 

รายละเอียดการสมัครโครงการ RECO:

– ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน)

– ผลงานออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในรูปแบบกระดาษ A3 (Mood Board) และ/หรือ ในรูปแบบไฟล์ (soft file) โดยร่างแบบผลงานพร้อมลงสี (แบบดังกล่าวต้องสามารถนาไปสร้างผลงานได้จริงตามที่ได้นาเสนอ) ติดผลงานของคุณลงบน PP บอร์ด เว้นระยะจากขอบ 1 นิ้ว โดยระบุชื่อผลงาน วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลงาน แนวความคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

– ติดใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงบนอีกด้านของบอร์ด ห้ามทำเครื่องหมาย หรือเซ็นชื่อลงบนแบบ

– เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย 1 นิ้ว และสำเนาบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน

 

การส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ:

– นักออกแบบจะต้องส่งเอกสารสมัครร่วมโครงการ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562

– ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่
บริษัท โซล เอ็ม.ไอ.ซี.อี.กรุ๊ป จากัด (สำนักงานใหญ่)
573 ถ.พระรามเก้า ซอย 51 ถนนเสรี 6
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
วงเล็บมุมซอง “(RECO 2019)”

– เอกสารจะต้องส่งก่อนวันปิดรับสมัคร โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

– ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ บริษัท โซล เอ็ม.ไอ.ซี.อี.กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ตามที่อยู่ด้านบน) ตั้งแต่เวลา 9:30-17:00 วันจันทร์-ศุกร์ ภายในวันที่กำหนด

 

งบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงาน:

สำหรับผู้ที่เข้ารอบสุดท้าย สูงสุด 20,000 บาท ต่อทีม

*หมายเหตุ งบประมาณที่สนับสนุนจากโครงการมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายตามที่โครงการกำหนด ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าประกวดหรือผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลรางวัลและเรียกรางวัลคืนทั้งหมด ผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานประกวด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ

 

กำหนดเวลา:

– ส่งเอกสารสมัครร่วมโครงการ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คน ทางสื่อออนไลน์ของโครงการ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

– กิจกรรม Workshop และ นำเสนอผลงานครั้งที่ 1 30 มิถุนายน 2562

– นำเสนอผลงานครั้งที่ 2 (สำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย) 19 กรกฎาคม 2562

– นำเสนอผลงานครั้งที่ 3 (สำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย) 3 สิงหาคม 2562

– ลองชุดกับนางแบบ (Fitting Day) 15 สิงหาคม 2562

– แสดงผลงานรอบสุดท้ายในงานประกาศผล 30 สิงหาคม 2562

 

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสินผลงาน:

– การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

– ความคิดริเริ่มและการปรับใช้วัสดุอย่างมีนวัตกรรม

– การใช้งานได้จริงของงานออกแบบ

– ความสวยงามและความสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน

 

รางวัลการประกวด

ผู้ชนะในโครงการจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้:

– รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

– 093-249-3546

– email: [email protected]

www.facebook.com/recoyoungdesigner

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...