ทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับป.เอก ณ มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศไอร์แลนด์

SFI Centre for Research Training (CRT) in Artificial Intelligence จัดมอบทุนปริญญาเอกจำนวน 25 ทุนเพื่อดำเนินการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์

SFI Center for Research Training in Artificial Intelligence ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2019 ที่ผ่านมาโดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง University College Cork, Dublin City University, National University of Ireland Galway, Trinity College Dublin และ University of Limerick เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ดำเนินการวิจัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ พร้อมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในรั้วมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไอร์แลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา €5,500 (ประมาณ 196,000 บาท) และค่าใช้จ่าย €18,500 ต่อปี (ประมาณ 660,000 บาท) แต่สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างค่าธรรมเนียมด้วยตัวเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ณ มหาวิทยาลัยต่อไปนี้

-University College Cork

-Dublin City University

-National University of Ireland Galway

-Trinity College Dublin

-University of Limerick

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับผู้สมัครจากต่างชาติ

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 (2:1) หรือปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล คณิตศาสตร์อุตสาหการ สถิติ หรือสาขาการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เตรียมเอกสารต่อไปนี้ในรูปแบบไฟล์ PDF

-CV

-Cover Letter อธิบายความสนใจในการวิจัย และจุดมุ่งหมายในอาชีพ

-หลักฐานการศึกษาระดับปริญญา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปนี้

University College Cork

Dublin City University

National University of Ireland Galway

Trinity College Dublin

University of Limerick

จากนั้นให้สมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ucc.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...