ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส สำหรับทุกสาขาวิชา สมัครวันนี้ – 22 ก.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

โดยโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศสเป็นจำนวนไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการต่อปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนจำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด)

ไปยัง นางวัลคุ์วดี เซอร์ฮุส สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ววันนี้ ถึง 22 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

CampusFrance Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...