สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 27 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 37,680 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับสมัครสอบบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจำนวน 27 อัตรา โดยรับตั้งแต่วุฒิปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เสนออัตราเงินเดือนสูงสุด 37,680 บาท

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

-นายช่างเทคนิค จำนวน  1 อัตรา

-นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน  7 อัตรา

-นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน  6 อัตรา

-นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน  3  อัตรา

-นักวิชาการพัสดุ จำนวน  2  อัตรา

-เศรษฐกร จำนวน  2 อัตรา

-นักประชาสัมพันธ์ จำนวน  1  อัตรา

-นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท) จำนวน  1  อัตรา

-ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุขฯ จำนวน  1  อัตรา

-ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน 1 อัตรา

-ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข 1 อัตรา

-ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

เริ่มสมัครในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 27  พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

moph.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...