กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 พ.ค.-5 มิ.ย. 62

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2562 (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านคุณสมบัติทั่วไปได้ที่นี่ คลิก

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง หรือ

2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์การทำงานด้านระบบ GFMIS อย่างน้อย 1 ปี (โดยต้องแนบหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงานในด้านระบบ GFMIS จากหน่วยงานภาครัฐ)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

อ่านรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ บริเวณหน้าห้องแถลงข่าวชั้น 1 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...