ทุน MBA เต็มจำนวน สำหรับนศ.จากประเทศกำลังพัฒนา ณ สถาบันในประเทศอินเดีย

LEAD College of Management สถาบันที่จัดการเรียนการสอนด้านธุรกิจในประเทศอินเดีย ขณะนี้กำลังจัดมอบทุนการเต็มจำนวนในหลักสูตร MBA ประจำปีการศึกษา 2019-2021 สำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมอุตสาหกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

MBA

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา

-มีความสามารถในการจัดการธุรกิจ

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนดีเยี่ยม

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-Statement of Purpose (SOP)

-ทรานสคริปต์

-CV

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครเข้าเรียนหลักสูตร MBA คลิก

-เมื่อได้รับการตอบรับแล้วสามารถกรอกใบสมัครทุนได้ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mohe.gov.lk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...