Max Planck Institute Luxembourg สถาบันวิจัยในลักเซมเบิร์ก มอบทุนสำหรับนักวิจัยป.เอก

Max Planck Institute Luxembourg สถาบันวิจัยในลักเซมเบิร์ก มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย ณ สถาบันวิจัยในลักเซมเบิร์ก เป็นเวลานาน 6 เดือนสำหรับปี 2020

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 1,500 ยูโร (ประมาณ 53,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่

ดูรายละเอียดการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mpi.lu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...