Edith Cowan University มอบทุนส่วนลดค่าที่พัก 50% แก่นศ.ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา

Edith Cowan University มหาวิทยาลัยในโยนดาลูบ ประเทศออสเตรเลีย จัดทำโครงการ International Accommodation เพื่อสนับสนุนทุนในส่วนของค่าที่อยู่อาศัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าที่พัก 50% จำนวน 40 ทุน (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรด้านการวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

-สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีที่ Edith Cowan University

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาทรานสคริปต์

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

-CV

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครเข้าเรียนในคอร์สที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน คลิก

-หลังจากนั้นให้เข้าไปสมัครทุนที่เว็บไซต์ ECU Village

 

ปิดรับสมัคร:

30 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ecu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...