กระทรวงการต่างประเทศจัดประกวด “เรียงความและภาพถ่ายเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย”

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนไทยคนไหนที่มีฝีมือด้านการถ่ายภาพ หรือเป็นนักเขียนเรียงความชั้นยอด นี่คือเวลาโชว์ความสามารถที่มีให้ใครๆ ได้รับรู้

 

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและภาพถ่ายเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และสมุดบันทึก

 

ประเภทการประกวด:

– การประกวดเรียงความหัวข้อ”เยาวชนไทยมุสลิม ร่วมใจอาสา เพื่อพัฒนาสังคม”

– การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ”มุสลิมไทยหัวใจอาเซียน”

 

กำหนดระยะเวลา:

– การประกวดเรียงความหัวข้อ “เยาวชนไทยมุสลิม ร่วมใจอาสา เพื่อพัฒนาสังคม” ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

– การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ”มุสลิมไทยหัวใจอาเซียน” ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

 

รางวัลการประกวด:

การประกวดเรียงความหัวข้อ “เยาวชนไทยมุสลิม ร่วมใจอาสา เพื่อพัฒนาสังคม”

ระดับอุดมศึกษา

– รางวัลที่ 1 : 7,000 บาท

– รางวัลที่ 2 : 5,000 บาท

– รางวัลที่ 3 : 3,000 บาท

– รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

 

ระดับมัธยมศึกษา

– รางวัลที่ 1 : 7,000 บาท

– รางวัลที่ 2 : 5,000 บาท

– รางวัลที่ 3 : 3,000 บาท

– รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

 

การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ”มุสลิมไทยหัวใจอาเซียน”

– รางวัลที่ 1 : 15,000 บาท

– รางวัลที่ 2 : 10,000 บาท

– รางวัลที่ 3 : 5,000 บาท

– รางวัลชมเชย 9 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

*หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะได้เกียรติบัตรจากกระทรวงการต่างประเทศและสมุดบันทึก โดยหากปรากฏหลักฐานในภายหลังว่า ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดนำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง กระทรวงการต่างประเทศขอสงวนสิทธิที่จะเรียกรางวัลคืน

 

ติดต่อสอบถาม:

– กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 5090

– ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaimfa0903@gmail.com

 

ที่มา: contestwar ,กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...