ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” ชิงรางวัลรวมกว่า 7 แสนบาท

โอกาสดีสำหรับใครที่มีไอเดียเจ๋งๆ และผลงานการทำวิดีโอหรืออินโฟกราฟิกชั้นเลิศ นี่คือเวทีที่จำให้พวกคุณได้มาปล่อยของ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” หัวข้อ “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท

 

 

หัวข้อการประกวด:

“เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

 

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

– ผลิตสื่อวิดีโอ

– ผลิตสื่ออินโฟกราฟิก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)

– ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)

– ระดับประชาชนทั่วไป

– สมัครส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (มากกว่า 1 คน และไม่จำกัดสมาชิกในทีม)

 

กติกาการสมัคร:

– ผู้สมัครเข้าประกวดในประเภทนักเรียนและนักศึกษาต้องส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาโดยแต่ละ สถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ผลงานและมีอาจารย์ประจำสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรอง ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีมอาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะ อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)

– ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ในโครงการ Healthy Digital Family ต้องมีความยาวไตเติลหัวและเครดิตปิดท้ายไม่เกิน 3 นาที

– ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของโครงการ Healthy Digital Family ตอนเริ่ม และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปิดท้าย

– ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิก ภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family ต้องมีขนาด A3 (297 x 420 มม. หรือ 11.69 x 16.54 นิ้ว ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ด้านบนของอินโฟกราฟิก)

– ฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นพยัญชนะภาษาไทยมีหัว อย่างเช่น DB fongnum TH Sarabun New เป็นต้น

– คลิปวิดีโอผลงานจะต้องมีบทบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงานต่อทีม โดยไม่จำกัดประเภทการประกวด

– การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กําหนดการกิจกรรม:

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 25 มิถุนายน 2562

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/DigiFamAwards

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...